Nätfakturor


Bästa samarbetspartner,
Våra uppgifter gällande nätfakturor har ändrats.
Vi informerar även om att vi övergått till elektronisk ekonomisk förvaltning.
I fortsättningen behandlar vi endast elektroniska fakturor. Därmed ber vi att alla fakturor skickas som nätfakturor.
Vi mottar inte längre pappersfakturor som skickas till vår näradress.

Nätfakturor

E-fakturaadress: 003720080896
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Om förmedlaren av sändarens faktura är en bank är operatorns förbindelsekod: DABAFIHH

Om ni vill skicka pappersfakturor bör dessa skickas till vår skanningstjänst:
Zacus Ab
20080896
PL 100
80020 Kollektor Scan