Kök
Nordisk karaktär

I denna noga avvägda färg- och materialvärld innehar träinslaget huvudrollen, utan att bli för dominant. Den vita bänkytan tillför en stilfull fräschhet och stänkskydden av sten fullbordar den eleganta helheten.

Inspirationsbilder från Hahle